TGT Mag

سرمایش کمپرسور

 
هوای فشرده
کمپرسور گاز دستگاهی مکانیکی است که با افزایش فشار گاز و کاهش حجم آن توان را به انرژی سینتیک تبدیل می‌کند.
هوای فشرده یکی از مهم‌ترین واسطه‌های توان به کار رفته در صنعت می‌باشد که توان را برای بسیاری از عملیات‌های ساخت فراهم می‌کند. در صنعت از هوای فشرده به قدری گسترده استفاده می‌شود که اغلب از آن به عنوان حامل چهارم یاد می‌شود، پس از الکتریسیته، گاز طبیعی و آب. کاربری‌های عمومی هوای فشرده شامل ابزارهای پنوماتیک، ذخیره‌ی انرژی، خطوط تولید، ایستگاه‌های مونتاژ خودکار، تبرید، گردگیرهای گازی و سیستم‌های استارت هوایی هستند.
یک واسطه‌ی توان مهم دیگر گاز طبیعی فشرده (CNG) است، که با فشرده‌سازی گاز طبیعی به کم‌تر از 1% حجمی که در فشار اتمسفری استاندارد اشغال می‌کند، ساخته می‌شود. CNG معمولاً در موتورهای احتراق سنتی استفاده می‌شود.
کاربردهای سرمایشی اصلی برای کمپرسورها که در آن مبدل‌های حرارتی به کار می‌روند عبارتند از:
سرمایش هوا
سرمایش روغن
سرمایش آب
بازیابی حرارت
  • عضویت در خبرنامه الکترونیکی