TGT Mag

عملیات حرارتی

در صنایع متالورژیکی، فلزکاری و مکانیکی، انواع مختلفی از عملیات حرارتی بر روی فلزات گوناگون انجام می‌شود. در بسیاری از فرایندهای فلزکاری قطعات جهت تنش‌زدایی یا فراهم ساختن خواص سطحی مطلوب عملیات حرارتی می‌شوند. این فرایند معمولا به دو دسته تقسیم می‌‌شود:
نرم‌کاری، که معمولا با حرارت‌دهی و سرمایش آهسته به دست می‌آید (آنیل کردن).
سخت‌کاری، که معمولا با حرارت‌دهی و سرمایش سریع به دست می‌آید (کوئنچ کردن).
سیالات سرویس که با این دو فرایند شناخته می‌شوند معمولا روغن و آب فرایندی هستند.
  • عضویت در خبرنامه الکترونیکی