TGT Mag

آیس بانک یا بانک یخ (Ice bank/accumulator/storage)

#
آیس بانک یا بانک یخ شامل یک مخزن است که در یک دوره زمانی در آن یخ انبار شده، ذخیره و نگهداری می شود و سپس در یک دوره دیگر آب شده و مورد استفاده قرار می گیرد. دو مزیت اصلی در استفاده از این نوع سیستم وجود دارد:
در جایی که نیاز های سرمایشی در طول روز تفاوت می کند که در این صورت می توان از یک چیلر کوچک تر استفاده کرد. در نتیجه هزینه اولیه تجهیزات سرمایشی به طرز قابل توجهی کاهش می یابد.
انرژی سرمایشی را می توان در ساعات غیر از اوج مصرف خریده و ذخیره کرد. در بسیاری کشور ها این بدان معناست که سرما ارزانتر به دست می آید.
تجربه نشان داده که دوره های بازگشت سرمایه برای آیس بانک ها کمتر از 4 سال است لذا یک سرمایه گذاری ار