TGT Mag

طاها استرینر دوپلکس (Duplex)

 استرینر دوپلکس 

در بسیاری از موارد که امکان توقّف فرایند جهت تمیزکاری صفحه وجود ندارد، می‌توان از استرینرهای دوپلکس استفاده کرد.در این طراحی معمولا با استفاده از پایپینگ و شیر‌های پروانه‌ای دو استرینر هم اندازه به هم متصل می‌شوند. در ابتدا تنظیم شیر به گونه‌ای است که سیال فقط به سمت یکی از استرینرها هدایت شود. هنگامی که نیاز به سرویس ایجاد شود، با تغییر حالت شیرها سیال به سمت استرینر آماده به کار هدایت می‌شود. سپس سرویس و تمیزکاری استرینر اول انجام می‌شود و در نتیجه این استرینر به صورت آماده به کار قرار می‌گیرد. به این ترتیب همیشه یک استرینر آماده به کار می‌باشد. امکان طراحی و ساخت مدل‌های طاها استرینر به صورت دوپلکس وجود دارد.

  • عضویت در خبرنامه الکترونیکی