TGT Mag

طاها استرینر دوپلکس (Duplex)

 استرینر دوپلکس 

در بسیاری از موارد که امکان توقّف فرایند جهت تمیزکاری صفحه وجود ندارد، می‌توان از استرینرهای دوپلکس استفاده کرد. در این طراحی با استفاده از پایپینگ و شیر‌های پروانه‌ای، می‌توان جریان را به هرکدام از دو استرینر هدایت کرد و در نتیجه همیشه یک استرینر آماده به کار است.

  • عضویت در خبرنامه الکترونیکی