TGT Mag

صنایع پتروشیمی

صنعت پتروشیمی در واقع از صنایع پایین دستی نفت و گاز است که با استفاده از نفت و گاز طبیعی، مواد پتروشیمی را تولید می کند. مواد پتروشیمی در تولید هزاران محصول مصرفی و صنعتی اعم از، پلاستیک ها، رنگ، لاستیک، کود، مواد شوینده، منسوجات و حلال ها استفاده می شوند.
صنعت پتروشیمی از دو بخش اصلی تشکیل می شود: بخش اصلی صنعت پتروشیمی، مواد شیمیایی پایه نظیر اتیلن (Ethylene) را از نفت و گاز تولید می کند. صنایع ثانویه مواد پتروشیمی پایه را به موادی تبدیل می کنند که می توانند مستقیماً در صنایع دیگر استفاده شوند.
مبدل های حرارتی کاربرد های وسیعی در صنعت پتروشیمی دارند: نظیر تولید اتان (پایه بسیاری از مواد پتروشیمی)، پلاستیک ها، الکل، الفین ها، آروماتیک ها، مواد شوینده، جلا دهنده و ... . اثربخشی حرارتی فرآیند های پر مصرف برای صنعت پتروشیمی حیاتی است و لذا برای کاربرد هایی مثل کندانس، خنک کردن، تبخیر، پیش گرمایش، گرمایش نهایی و ... باید از مبدل های حرارتی استفاده شود که از نقطه نظر انرژی بسیار کارآمد هستند.
  • عضویت در خبرنامه الکترونیکی