TGT Mag

جوشکاری و روکش‌کاری لیزر


مبدل حرارتی صفحه ای جوشی

شرکت طاها قالب توس دارای مجهزترین سیستم جوشکاری و روکش‌کاری لیزر در کشور می‌باشد. این سیستم با در اختیار داشتن منبع لیزر فیبری 2 کیلووات و ربات 6 درجه آزادی در فضای کاری به ابعاد 3*4*4 متر جوشکاری و روکش‌کاری قطعات صنعتی با ابعاد مختلف و اشکال پیچیده را در کوتاه ترین زمان، ممکن کرده است. متمرکز بودن پرتو لیزر در موقعیت حوضچه مذاب و قابلیت کنترل توان لیزر سبب وارد آمدن حداقل حرارت به فلز پایه و شکل‌گیری ناحیه متاثر از حرارت (HAZ) بسیار ناچیز در مقایسه با سایر روش‌های جوشکاری می‌شود. این موضوع سبب جلوگیری از افت خواص مکانیکی، خوردگی، مغناطیسی و ... قطعه به صورت موضعی در ناحیه متاثر از حرارت می‌گردد.
محدود و متمرکز بودن حرارت وارد آمده به قطعه در فرآیند جوشکاری و پوشش‌دهی به روش لیزر سبب حداقل شدن تنش‌های حرارتی و در نتیجه به حداقل رسیدن اعوجاج قطعه در اثر جوشکاری و پوشش‌دهی لیزر می‌گردد. به صورت مشابه تنش‌های باقیمانده شکل گرفته در قطعه جوشکاری و پوشش‌دهی شده به روش لیزر نیز در مقایسه با سایر روش‌ها ناچیز است. نرخ بالای سرمایش حوضچه مذاب در جوشکاری و پوشش‌دهی به روش لیزر سبب شکل‌گیری ریزساختار با اجزای متالورژیکی ریزتر و در نتیجه حصول استحکام، سختی و چقرمگی بالاتر در مقایسه با سایر روش‌ها می‌گردد. همچنین انعطاف‌پذیری پارامترهای فرآیند امکان ایجاد نرخ‌های سرمایش و گرمایش مختلف مطابق فرآیند تدوین شده فراهم می‌آورد. بهره‌گیری از توان بالای منبع تولید پرتو لیزر سبب امکان‌پذیری ذوب پودر یا فلز پرکننده با نرخ بالا در فرآیند جوشکاری و پوشش‌دهی و در نتیجه کاهش زمان فرآیند و کاهش هزینه تولید و تعمیر قطعات می‌گردد.

برخی از ویژگی های کلیدی لیزر به شرح زیر هستند:
•امکان جوشکاری و پوشش‌دهی آلیاژهای حساس با هندسه پیچیده
•کمینه شدن (به حداقل رسیدن) اعوجاج و تنش پسماند قطعه
•کمینه شدن عرض منطقه متاثر از حرارت HAZ (تا کمتر از 50 میکرون در فولاد‌ها)
•دستیابی به خواص مکانیکی عالی از طریق شکل‌گیری ریزساختار بهینه متالورژیکی
•سرعت و دقت بالا در جوشکاری و پوشش‌دهی
•حرارت‌دهی موضعی و تحت کنترل
•امکان تنظیم میزان رقت (Dilution) از حدود 5 تا 70 درصد در ناحیه جوش و پوشش
•دستیابی به سختی بیش از HRC 60 در مواد خاص
•امکان جوشکاری و پوشش‌دهی در مواضع با دسترسی محدود
•به حداقل رسیدن اعوجاج و تنش پسماند در قطعه
•دستیابی به خواص مکانیکی عالی

 
  • عضویت در خبرنامه الکترونیکی