TGT Mag

بازیابی حرارتی (Heat recovery)

#
وقتی گازی فشرده می‌شود حرارت آزاد می‌شود. انرژی حرارتی در حجم کاهش یافته متمرکز می‌شود و پیش از خروج گاز از کمپرسور، مابقی هدر می‌رود. انرژی به کار رفته برای تولید هوا یا گاز فشرده معمولاً 80% هزینه‌ی کل می‌باشد. بیش از 90% انرژی داده شده به کمپرسور را می‌توان بازیابی کرد.
برای کمپرسورهای آب خنک، آب خنک‌کاری از کمپرسور می‌تواند یک جریان آب داغ را تکمیل کند. اگر آب برای مثلاً شستشو، تمیزکاری یا دوش به کار می‌رود، همچنان یک جوشاننده‌ی آب داغ معمولی الزامی هست. با این حال، گرمای بازیابی شده مکملی است که می‌توند بار روی جوشاننده را کاهش دهد. این در سوخت صرفه‌جویی می‌کند و می‌تواند احتمالاً منجر به استفاده از جوشاننده‌ی کوچکتری شود.
برای سرمایش هوا و روغن، و بازیابی حرارتی می‌توان از انواع مختلفی از مبدل‌ها از جمله مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای استفاده کرد.

محصولات مرتبط

  • عضویت در خبرنامه الکترونیکی