TGT Mag

دستگاه شستشو در محل مبدل های حرارتی (CIP)

​​
دستگاه شستشو در محل مبدل های حرارتی

یکی از مشکلاتی که تقریبا در همه صنایع رایج است، انباشتگی رسوب بر روی سطوح انتقال دهنده حرارت می باشد. شرکت طاها قالب توس دستگاه های شوینده متنوعی را برای رسوب زدایی و بازگرداندن عملکرد به سطوح بهینه فراهم آورده است. به این ترتیب با استفاده از واحد های شستشو در محل (CIP) طاها قالب توس یا همان شستشو در محل مبدل های حرارتی می توان از عملیات زمان بر باز کردن صفحات مبدل های حرارتی اجتناب کرد. این محصول در ابعاد و ظرفیت های گسترده با قابلیت جریان دو جهته موجود است. دستگاه های CIP شرکت طاها قالب توس را می توان برای همه انواع مبدل های حرارتی اعم از مبدل های حرارتی اسپیرال، مبدل های حرارتی پوسته لوله و مبدل های حرارتی صفحه ای (گسکت دار، جوشی و بریز) به کار برد.

  • عضویت در خبرنامه الکترونیکی