TGT Mag

تولید کاغذ و پالپ

تولید کاغذ و پالپ شامل فرآیند هایی انرژی بر می شود و این یکی از دلایلی است که مبدل های حرارتی را تبدیل به یک المان مهم برای شمار زیادی از کاربرد ها در این صنعت کرده است. فرآیند های تولید پالپ و کاغذ به منظور کاهش هزینه ها و اثرات زیست محیطی بسیار نیازمند بازیافت حرارت و کاهش مصرف آب است. هم چنین استفاده از مبدل های حرارتی در این صنعت به افزایش راندمان کمک شایانی می کند. در صنعت تولید پالپ و کاغذ، مبدل های حرارتی در کارخانه های شیمیایی و مکانیکی تولید پالپ و کارخانه های تولید کاغذ استفاده می شوند. کاربرد های معمول مبدل های حرارتی در صنعت پالپ و کاغذ شامل این موارد می شود: تبخیر فاضلاب، گرم کردن آب فیلتر شده، خنک کردن فاضلاب، خنک کردن روغن هیدرولیک موتور ها و گیربکس ها، گرم کردن آب فرآیند با بخار، استفاده از مایع کندانس برای بازیافت حرارت، خنک کردن آب شستشو و بک واش.
  • عضویت در خبرنامه الکترونیکی