TGT Mag

طاها استرینر دوپلکس (Duplex)

 

در بسیاری از مواردی که نیاز به استرینر می‌باشد، توقف فرایند به دلیل نیاز به تمیزکاری صفحه (به دلیل افزایش افت فشار) امکان‌پذیر نیست. یکی از راه‌حل‌های ممکن، استفاده از استرینرهای دوپلکس (دوقلو) می‌باشد. در این طراحی معمولا با استفاده از پایپینگ و شیر‌های پروانه‌ای دو استرینر هم اندازه به هم متصل می‌شوند. در ابتدا تنظیم شیر به گونه‌ای است که سیال فقط به سمت یکی از استرینرها هدایت شود. هنگامی که نیاز به سرویس ایجاد شود، با تغییر حالت شیرها سیال به سمت استرینر آماده به کار هدایت می‌شود. سپس سرویس و تمیزکاری استرینر اول انجام می‌شود و در نتیجه این استرینر به صورت آماده به کار قرار می‌گیرد. به این ترتیب همیشه یک استرینر آماده به کار می‌باشد. امکان طراحی و ساخت مدل‌های طاها استرینر به صورت دوپلکس وجود دارد.

  • عضویت در خبرنامه الکترونیکی