TGT Mag

گالوانیزه کردن (Galvanizing)

گالوانیزه کردن فرایند اعمال پوشش روی محافظتی بر روی فولاد یا چدن، برای پیش‌گیری از خوردگی می‌باشد. این پوشش می‌تواند از طریق گالوانیزاسیون فروبری داغ یا با گاکوانیزاسیون الکتریکی (آبکاری روی) به دست آید. در فرایند الکترولیتی، حمام فرایند نیاز به گرمایش دارد.

محصولات مرتبط

  • عضویت در خبرنامه الکترونیکی