TGT Mag

ریخته‌گری پیوسته (Continuous Casting)

#
در ریخته‌گری پیوسته فولاد مذاب تبدیل به شمش‌های جامد فولادی می‌شود. فولاد مذاب از پاتیل به درون دستگاه ریخته‌گری پیوسته ریخته می‌شود و از میان قالب آب خنک عبور می‌کند. در ادامه به کمک پاشش آب فولاد منجمد می‌شود. در نهایت فولاد به شکل تختال‌های داغ و سرخ بیرون می‌آید و به اندازه‌ی مورد نظر بریده می‌شود.

محصولات مرتبط

  • عضویت در خبرنامه الکترونیکی