TGT Mag

خط اسیدشویی (Pickling Line)

#
اسیدشویی سطح را برای فرایندهای بعدی آماده می‌کند. این فرایند از طریق غوطه‌وری در یک حمام اسیدی، اکسیدها را از سطح جدا می‌کند. سپس اسید آبکشی می‌شود و فولاد خشک می‌شود. در نهایت سطح روغن زده می‌شود تا از اکسیداسیون بیشتر حفاظت شود.

محصولات مرتبط

  • عضویت در خبرنامه الکترونیکی