انوشیروان فرشیدیان فر، یاسمن واقعی
چکیده
نیاز عمده به تبادل حرارت برای انجام فرآیند های صنعتی سبب شده تا مبدل های حرارتی به طور چشمگیری در صنایع مختلف مورد استفاده قرار گیرند. مبدل های حرارتی صفحه ای1 نسل جدیدی از مبدل ها هستند که استفاده از آن ها در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است و مزایای متعدد آن ها نظیر حجم و وزن کم، بازده بالا، صرفه جویی در مصرف انرژی، تعمیر و نگهداری آسان و قیمت مناسب سبب شده است تا در اکثر کاربرد ها جایگزین مطلوبی برای مبدل های حرارتی پوسته و لوله به شمار روند. هدف از ارائه ی این مطلب، معرفی کاربردهای موثر مبدل های حرارتی صفحه ای در صنعت و بررسی مزایای آن در مقایسه با نوع پوسته و لوله می باشد.
کلمات کلیدی
 مبدل های حرارتی صفحه ای، انتقال حرارت، افت فشار، ضریب رسوب،