نام مقاله نوع دانلود
کاربرد مبدل هاي حرارتي صفحه اي در صنعت مقاله دانلود
مبدل صفحه‌ ای حرارتی – فناوری نوین صنعتی مقاله دانلود
مبدل های حرارتی صفحه ای و نقش آنها در بهینه سازی مصرف انرژی مقاله دانلود
مبدل های حرارتی صفحه ای – طراحی، کاربرد و عملکرد کتاب دانلود
بهینه سازی مصرف انرژی با استفاده از مبدل های حرارتی صفحه ای کتاب دانلود
اصول طراحی و محاسبات هیدرولیکی سیستم های اطفای حریم ساختمان کتاب دانلود