مشتری گرامی

باسلام؛ضمن تشكراز حسن انتخاب شما خواهشمند است با تكميل و ارسال اين پرسشنامه ما را در ارتقاء كيفيت محصولات شرکت طاها قالب توس و نحوه ارئه خدمات آن ياري فرماييد .امیدواریم این نقطه نظرات راهی روشن را جهت خدمت گذاری بیشتر به شما مشتریان پیش روی ما قرار دهد.

 قبلاً از همكاري صميمانه شما متشكريم.

 

نام شرکت (الزامی)

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده (الزامی)

سریال دستگاه (الزامی)

سمت

شماره تماس (الزامی)

فکس

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

میزان رضایت شما از روابط و ارتباطات مناسب کارشناسان فروش (الزامی)
 ضعیف متوسط خوب عالی

سرعت پاسخگویی کارشناسان فروش به استعلام شما (الزامی)
 ضعیف متوسط خوب عالی

میزان رضایت شما از آگاهی کارشناسان فروش و ارائه خدمات مشاوره توسط ایشان (الزامی)
 ضعیف متوسط خوب عالی

میزان رضایت شما از تحویل به موقع محصول (الزامی)
 ضعیف متوسط خوب عالی

میزان رضایت شما از کیفیت حمل، تحویل و عدم آسیب پذیری کالا (الزامی)
 ضعیف متوسط خوب عالی

میزان رضایت شما از قیمت محصول (الزامی)
 ضعیف متوسط خوب عالی

تبلیغات شرکت تا چه حدودی در معرفی خدمات ما موثر است (الزامی)
 ضعیف متوسط خوب عالی

میزان علاقمندی جهت همکاری مجدد با شرکت (الزامی)
 ضعیف متوسط خوب عالی

میزان رضایت شما از دسترسی به کانالهای ارتباطی شرکت (الزامی)
 ضعیف متوسط خوب عالی

کیفیت وبسایت شرکت را چگونه ارزیابی می کنید (الزامی)
 ضعیف متوسط خوب عالی

میزان رضایت کلی شما از شرکت (الزامی)
 ضعیف متوسط خوب عالی

سایر نظرات و پیشنهادات شما در جهت بهبود عملکرد شرکت