پدیده رسوب در مبدل‌های حرارتی یک مشکل مزمن صنایع مختلف فرآوری است. میزان هزینه‎های تحمیلی این پدیده در کشورهای صنعتی 0.25% تولید ناخالص ملی تخمین زده شده است.

بهترین موقع برای سرویس مبدل چه زمانی است؟

پاسخ این سؤال ساده است! هر موقع واقعاً نیاز به تعمیر وجود داشته باشد.سرویس به موقع از مشکلات مرتبط با رسوب که می تواند به کاهش سوددهی بیانجامد جلوگیری می‌کنید.
سامانه تحت وب مانیتورینگ عملکرد مبدل‌ حرارتی شرکت طاها قالب توس (طاها پایش) به شما این امکان را می‌دهد که از ویژگی‌های عملکردی مبدل خود (دماها، فشارها و دبی‌ها) به صورت Real-time آگاه شده و با پایش شرایط کاری علاوه بر جلوگیری از آسیب رسیدن به مبدل حرارتی در شرایط بحرانی فشار و دما از زمان دقیق سرویس مطلع شوید. با سرویس مبدل حرارتی در زمان درست شما از بهره‌وری و سودآوری اطمینان حاصل می‌کنید.

مزایای سامانه مانیتورینگ طاها پایش

افزایش سودآوری

لزومی ندارد که صبر کنیم تا علائم ناشی از عدم تعمیر آشکار شود سپس کاری انجام دهیم. رسوب بازده عملکرد مبدل حرارتی را کاهش می دهد و باعث افزایش مصرف انرژی می‎شود.
شما می‌توانید با تمیز کردن مبدل حرارتی مجموعۀ خود پیش از افت عملکرد، هزینۀ روی قبوض انرژیتان را حفظ کنید، از شات دان‎‌های بدون برنامه جلوگیری کنید و بهره‌وری و سودآوری را افزایش دهید.
کاهش هزینه‌های تعمیر و نگه‌داری
در نقطه مقابل، اگر سرویس مبدل حرارتی پیش از موعد انجام گیرد، منجر به کاهش بهره وری می‌گردد. برخی مبدل‌های حرارتی بسته به کاربرد می‌توانند تا چندین ماه بدون تغییر محسوس در بازده عملکردی کار کنند. بنابراین تمیزکردن مبدل‌های حرارتی به طور منظم و بیش از حد نیاز می‌تواند باعث هدر رفتن زمان تولید و هزینه گردد.
شما می‌توانید با تمیز کردن مبدل حرارتی در موقع نیاز، هزینۀ سیال شوینده و اثر زیست محیطی ناشی از آن را  کاهش و سودآوری را افزایش دهید.

صرفه‌جویی بزرگ

مبدل حرارتی با شرایط زیر را در نظر بگیرید:
دبی متوسط روزانه = 1000 متر مکعب بر ساعت
متوسط انرژی مبادله شده = 25000 کیلووات
میزان هدر رفت انرژی فرض شده = 15% انرژی مبادله شده
مقدار انرژی هدر رفته در طول روز به صورت زیر محاسبه میگردد:
15%×25,000=3750 kW× 24 H= 90,000 kWh/day
تأمین این مقدار انرژی نیاز به 160 تن بخار (با شرایط دما و فشار مشخص) خواهد داشت. با در نظر گرفتن قیمت بخار 15 دلار به ازای هر تن و ارزش دلار مبادله‌ای 28،000 ریال، هزینۀ تحمیلی در مدت زمان 2 ماه تا سرویس مبدل به صورت زیر محاسبه می‌گردد:
160 Tons/day × 15 $/Tons × 28’000 Rials/$ × 60 days = 4,032,000,000 Rials
بیش از 4،000،000،000 ریال میزان هزینه بالقوه قابل صرفه‌جویی در یک مبدل حرارتی در طول 2 ماه است.
اگر این هزینه برای چندین مبدل حرارتی جمع گردد، قطعاً حاصل عدد کوچکی نخواهد بود !!!