تقطیر (Crude Oil Distillation):

حرارت اجزای تقطیر شده می تواند به عنوان پیش گرمایش نفت خام در مبدل های صفحه ای واشردار استفاده گردد. مبدل تمام جوشی صفحه-پوسته می تواند به عنوان ری بویلر به کار گرفته شود. اندازه و وزن کوچک این نوع مبدل صرفه جویی در سرمایه گذاری اولیه را در پی دارد.

نمک زدایی (Crude Oil Desalination):

نفت خام حاوی مقادیر زیادی نمک و آب است که می بایست پیش از ادامه فرآیند جداسازی گردد. بسته به نوع فرآیند، مبدل های حرارتی صفحه ای واشردار و جوشی می تواند به کار گرفته شود.

آب زدایی گاز (Gas Dehydration):

آب زدایی گاز با هدف جدا نمودن بخار آب از جریان گاز و جلوگیری از تشکیل هیدرات ها و خوردگی خطوط لوله صورت می گیرد. رطوبت زدایی عموما توسط ماده جاذب تری اتیلن گلیکول (TEG) انجام می پذیرد.

شیرین سازی گاز (Gas sweetening):

جداسازی هیدروژن سولفید (H2S) و کربن دی اکسید (CO2) از گاز ترش توسط آمین، فرآیندی رایج در واحدهای پالایش می باشد. انتخاب صحیح مبدل های حرارتی به منظور تامین بار حرارتی مورد نیاز، تاثیر چشمگیری روی عملکرد واحد و صرفه اقتصادی فرآیند خواهد داشت.