سیستم های گرمایش مرکزی اغلب راندمان بالاتر و مناسب تری نسبت به سیستم های گرمایش مجزا دارند. در این سیستم ها مبدل های حرارتی صفحه ای نقشی کلیدی در انتقال کارآمد آب گرم بهداشتی و حرارت بین منبع و مصرف کننده بر عهده دارند.

تولید آب گرم بصورت لحظه ای

مزایای تولید آب گرم لحظه ای با بکارگیری مبدل های حرارتی صفحه ای:

 • سادگی نصب و قابلیت اعتماد بالا
 • فراهم نمودن آب گرم مصرفی در ظرفیت بالا (تا 1220 کیلووات) در زمانی بسیار کوتاه
 • تامین پیک مصرف بدون نیاز به مخزن ذخیره (صرفه جویی در هزینه و فضا)
 • کاهش خطر رشد باکتری لژیونلا به دلیل عدم وجود آب راکد
 • خطر رسوب پایین به دلیل آشفتگی جریان
 • فشردگی بی نظیر
 • یک سیستم آب گرم لحظه ای قادر به جایگزینی چندین مخزن ذخیره در سیستم های می باشد.
نکته: دیگ و مبدل حرارتی باید برای پیک مصرف طراحی شوند.

تولید آب گرم شبه لحظه ای

در این سیستم، آب گرم مصرفی داخل یک مخزن ذخیره می گردد. آب ذخیره شده تنها در پیک مصرف یعنی زمانی که انرژی ورودی جوابگوی تامین شرایط مورد نظر نباشد استفاده می گردد. در نتیجه، این سیستم از دیگ و مبدل حرارتی کوچکتری بهره می برد.

مزایای تولید آب گرم شبه لحظه ای با بکارگیری مبدل های صفحه ای:

 • سادگی نصب و قابلیت اعتماد بالا
 • کاهش ظرفیت دیگ و مبدل حرارتی مورد نیاز
 • برای کشتن باکتری لژیونلا، دمای مخزن ذخیره تا 70 درجه سلسیوس افزایش می یابد
 • خطر رسوب پایین به دلیل آشفتگی جریان

کاربرد سیستم آب گرم مصرفی شبه لحظه ای

مقایسه سیستم لحظه ای و شبه لحظه ای:

مبدل صفحه ای بجای منبع کویلی

تامین آب گرم بهداشتی بطور سنتی توسط منبع کویلی انجام می گیرد.
مشکل این سیستم کاهش تدریجی دما در حین استفاده از آب گرم می باشد.
استفاده از مبدل صفحه ای یکنواختی دمای آب خروجی و کاهش مصرف انرژی می گردد.

گرمایش توسط بخار

امروزه استفاه از بخار در صنایع HVAC امری رایج می باشد. دلیل این موضوع، امکان انتقال انرژی بالا توسط جرم پایین سیال و همچنین وجود بخار اتلافی در بسیاری صنایع می باشد.
بدین منظور شرکت طاها قالب توس مبدل های مخصوص گرمایش توسط بخار طراحی نموده است.

گرمایش استخر

گرمایش استخر توسط مبدل صفحه ای به دلیل مزایای ترمودینامیکی و هزینه پایین در مقایسه با مبدل های پوسته لوله از جمله کاربردهای اثبات شده این نوع از مبدل های حرارتی می باشد.
نکته: کلر پس از مبدل افزوده شود تا خوردگی صفحات مبدل به حداقل برسد.
مواردی که باید در محاسبات در نظر گرفته شود:
 • حجم آب استخر
 • افزایش دمای مورد نیاز
 • زمان گرمایش استخر
اصول کاری: