1 05 | نوامبر | 2017 | طاها‌‌قالب‌توس(.T.G.T)

Daily Archives: نوامبر 5, 2017

حضور شرکت طاها قالب توس در نمایشگاه تخصصی ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت خوزستان

By | اخبار | No Comments

نهمین نمایشگاه صنعت تجهیزات نفت کشور در پایتخت نفتی ایران، شهر اهواز، در تاریخ 11 الی 14 آبان سال 1396 برگزار شد.

در این نمایشگاه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با حضور پر رنگ بیش از 60 عضو خود در قالب 10 گروه کالایی به عرضه محصولات و خدمات به حوزه کارفرمایان پرداختند. طاها قالب توس نیز همگام با سایر اعضای انجمن در این نمایشگاه شرکت و به ارائه دستاوردهای خود پرداخت.