1 27 | دسامبر | 2016 | طاها‌‌قالب‌توس(.T.G.T)

Daily Archives: دسامبر 27, 2016

بازدید دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد از مجموعه صنعتی طاها قالب توس

By | اخبار | No Comments

دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به همت انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه، در تاریخ پنجشنبه 2 دی سال 1395 از مجموعه صنعتی طاها قالب توس بازدید کردند.

در این بازدید که برخی از اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی نیز حضور داشتند، دانشجویان با شرکت دانش بنیان طاها قالب توس، کاربرد و نحوه ساخت مبدل های حرارتی صفحه ای آشنا شدند.