1 15 | دسامبر | 2016 | طاها‌‌قالب‌توس(.T.G.T)

Daily Archives: دسامبر 15, 2016

برگزاری سمینار آموزشی مبدل های حرارتی صفحه ای در صنعت ساختمان در اهواز

By | اخبار | No Comments

سمینار آموزشی آشنایی با مبدل های حرارتی صفحه ای در صنعت ساختمان در تاریخ 19 آذرماه سال 1395 توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در آموزشکده فنی سازمان آب و برق خوزستان برگزار شد.

در این سمینار دکتر اردشیر فرشیدیان فر عضو هیئت مدیره شرکت طاها قالب توس به معرفی مبدل های حرارتی صفحه ای و کاربرد آن در صنعت ساختمان پرداخت